Ing. Jakub Harvan

Insolvenční správce

 

Insolvenční návrhy, konzultace a poradenství.

Insolvenční správce

Vymezení pojmu insolvenční správce, jeho činnost a cíle.

 

  • procesní subjekt insolvenčního řízení
  • v případě konkursu nakládá s majetkem dlužníka a odpovídá za jeho zpeněžení
  • jeho cílem je maximální uspokojení pohledávek věřitelů
  • činnost insolvenčního správce je kontrolována insolvenčním soudem a věřitelským výborem