Ing. Jakub Harvan

Insolvenční správce
Insolvenční návrhy, konzultace a poradenství

Prodávaný majetek

Nabídku aktualizujeme.

 

Aktuálně nabízený movitý a nemovitý majetek a informace o způsobu jeho prodeje.